ခင်မင်မှုသည်သင်၏အားနည်းချက်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်သင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။

အာဗြဟံသည်လင်ကွန်း

လင်ကွန်းကအာဗြဟံကိုကိုးကားသည်

Anadel - အဆိုပါရေ၌
ယခင်ဆောင်းပါး Anadel - အဆိုပါရေ၌
တူရိယာအဓိကအသံလမ်းကြောင်း (သံစုံတီးဝိုင်းနေဝင်ချိန်)
next ကိုဆောင်းပါး တူရိယာအဓိကအသံလမ်းကြောင်း (သံစုံတီးဝိုင်းနေဝင်ချိန်)
ပိတ်