ဟုတ်ပါတယ်

Agendaupdate-FB

 

ဘတ်  Sennheiser သည်ယူအေအီးရှိဖောက်သည်များအားထုတ်ကုန်များနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်