ဂူဂဲလ် + တွင်ဂူဂဲလ် + ၌သင်တင်ထားသောသင်၏ပျော်စရာဓာတ်ပုံများကိုစာသားထည့်နိုင်သည်။

ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြီးပြီလဲ ဒီမှာဘယ်လိုနေလဲ

 

 

 

အဆင့် ၁: သင်၏ stream ပေါ်ရှိဓါတ်ပုံများကိုနှိပ်ပါ။

Google+ တွင်သင်၏ပုံများကို Meme-ify လုပ်နည်း

အဆင့် ၂။ ပုံကိုတင်ပြီးတဲ့အခါ၊ add text ကိုနှိပ်ပါ။

Google+ တွင်သင်၏ပုံများကို Meme-ify လုပ်နည်းအဆင့် ၃။ ၀ င်းဒိုးအသစ်ဖွင့်သောအခါစာသားကိုရိုက်ထည့်ပြီးစာသားသည်ရုပ်ပုံများအပေါ်တွင်ထည့်မည်။

Google+ တွင်သင်၏ပုံများကို Meme-ify လုပ်နည်း

အဆင့် ၄ - သင်၏ meme ပုံသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။