ဒီသတင်းအချက်အလက်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်တွင်မည်မျှပါဝင်ပတ်သက်သည်ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။ ပထမ ဦး စွာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းလူ ဦး ရေစာရင်းဇယားကိုဖော်ပြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများသည်စားသုံးသူများထံရောက်ရှိရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများမည်မျှအသုံးပြုနေသည်ကိုလည်း၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။

အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ Digital Marketing Trends