တွစ်တာနှင့်စာပို့သည့်နေ့များမတိုင်မီတွင်လူတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနည်းငယ်အနည်းငယ်ကွဲပြားစွာဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်ဆက်သွယ်မှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကူညီသည့်နည်းလမ်းများနှင့်ကိရိယာများကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။

ထို့နောက်နှင့်ယခုဆက်သွယ်မှု [Infographics]